Casino Split 25 Hryvna chip

25 Hryvna chip from Split casino in Dnepropetrovsk, Ukraine
Value: 25 Hryvna
Diameter: 39 mm
Manufacturer: Bourgogne et Grasset
Share this chip: